ردیف

نام فایل

لینک دانلود

1

راهنمای دوره آموزشی کدنویسی امن مرکز ماهر

 دانلود

2

برنامه نویسی امن در دات نت

دانلود

3

برنامه نویسی امن اندروید

 دانلود

4

برنامه نویسی امن++ C

 دانلود

5

برنامه نویسی امن PHP

 دانلود