پرش به محتوای اصلی

مشخصات مهندس مصطفی بهی

مدیر3

نام و نام خانوادگی: مصطفی بهی

متولد: 25 شهریور ماه 1361 - بیرجند

 

تحصیلات:

کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار