پرش به محتوای اصلی

تقسیمات کشوری

استان خراسان جنوبی، دارای ۱۱ شهرستان، ۲۵ بخش، ۶۱ دهستان و ۲۸ شهر و 1702 آبادی دارای سکنه است.

شهرستان‌های این استان عبارت‌اند از:

شماره نام شهرستان تاریخ شهرستان شدن
جمعیت
۱ شهرستان بیرجند ۱۳۱۶ ۲۵۹٬۵۰۶
۲ شهرستان فردوس ۱۳۲۳ ۴۱٬۶۲۶
۳ شهرستان طبس ۱۳۳۹ ۶۹٫۶۵۸
۴ شهرستان قائنات ۱۳۵۸ ۱۵۲٬۴۰۱ (با احتساب زیرکوه)
۵ شهرستان نهبندان ۱۳۶۸ ۵۷٬۲۵۸
۶ شهرستان سربیشه ۱۳۸۲ ۳۹٬۴۸۷
۷ شهرستان درمیان ۱۳۸۴ ۵۵٬۰۸۰
۸ شهرستان سرایان ۱۳۸۴ ۳۲٬۴۹۳
۹ شهرستان بشرویه ۱۳۸۷ ۲۴٬۶۸۳
۱۰ شهرستان زیرکوه ۱۳۹۱ ۴۸٬۳۵۲ (سرشماری ۱۳۸۵)
۱۱ شهرستان خوسف ۱۳۹۱ ۲۴٬۹۲۲ (سرشماری ۱۳۸۵)