پرش به محتوای اصلی

دانشگاه های دولتی و غیردولتی

  استان خراسان جنوبی دارای 52 دانشگاه و مراکز آموزشی می باشد که ازین تعداد 29 دانشگاه ( یا دانشکده) دولتی و 23 دانشگاه غیر دولتی می باشند. در استان 10 واحد دانشگاه و آموزشکده دولتی، 3 واحد دانشگاه فرهنگیان، 15 واحد دانشگاه جامع علمی- کاربردی، 13 دواحد دانشگاه پیام نور، 9 واحد دانشگاه آزاد اسلامی و یک واحد مرکز آموزش غیر انتفاعی فعالسیت می کنند.

 لسیت کامل دانشگاه ها و مراکزآموزش عالی در جدول ذیل ارائه شده اشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه دولتی

وزارت علوم

دانشگاه بیرجند

دانشگاه صنعتی بیرجند

آموزشکده فنی و مهندسی فردوس

آموزشکده کشاورزی سرایان

آموزشکده کشاورزی سربیشه

آموزشکده معدن نهبندان

 

وزارت بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس

دانشکده پرستاری و مامایی طبس

دانشکده پرستاری و مامایی قاین

 فرهنگیان

پردیس امام سجاد(ع) بیرجند

پردیس شهید باهنر بیرجند

مرکز بنت الهدی صدر فردوس

 

مرکز آموزش علمی- کاربردی

بشرویه

جهاد دانشگاهی بیرجند

بهزیستی خراسان جنوبی

شهید باهنر خراسان جنوبی

بعثت 25 زندان مرکزی خراسان جنوبی

جهاد کشاورزی بیرجند

فردوس

جهاد کشاورزی قائنات

نهبندان

فنی و حرفه ای خراسان جنوبی

آتش نشانی

شهرداری سرایان

اسدیه

هلال احمر

حج و زیارت

طبس

 

 

 

 

 

پیام نور

واحد بیرجند

واحد فردوس

واحد قاین

واحد طبس

واحد نهبندان

واحد بشرویه

واحد سرایان

واحد خضری

واحد حاجی آباد

واحد خوسف

واحد اسدیه

واحد سربیشه

واحد زهان

 

 

 

 

دانشگاه غیر دولتی

 دانشگاه آزاد

واحد بیرجند

واحد طبس

واحد فردوس

واحد قائنات

آموزشکده سما بیرجند

آموزشکده سما قاین

آموزشکده سما فردوس

پردیس علوم تحقیقات قاین

پردیس علوم تحقیقات نهبندان

 غیر انتفاعی

موسسه آموزش عالی هرمزان بیرجند