پرش به محتوای اصلی

اطلاعات مربوط به USO

طرح خدمات اجباری روستایی(USO)

تاریخچه پروژه :

به منظور تحقق موارد مندرج در بند ط ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر توسعه و ترویج ارتباطات و فناوری اطلاعات در نقاط مختلف کشور ، الزامات دولت در خصوص تسهیل و تسریع دسترسی به خدمات مخابراتی ، پستی و فناوری اطلاعات برای هر یک از آحاد کشور در نقاط روستایی و دورافتاده و محروم می باشد، پروژه USO  در برنامه و بودجه 10 سال پیش دولت لحاظ شده بود تا اینکه در دولت قبلی و برای اولین بار در سال 1389 اجرای پروژه تامین تلفن خانگی در 550 روستای بالای 20 خانوار جمعیت  آغاز گردید.

 

خدمات قابل ارائه در طرح USO

خدمات کلی این طرح را در کل می توان به صورت زیر خلاصه و معرفی نمود :

·         خدمات رسانی تلفن ثابت با تکنولوژی  GSM-WLL  به روستاهای محروم در سطح کشور

·         امکان رومینگ با سایر اپراتورها (‌هاست شدن شبکه های دیگر )

·         امکان ارائه سرویس های  postpaid-prepaid

·         ارائه بهتر خدمات الکترونیک دولت در روستاها

·       امکان ارائه سرویس بانکداری الکترونیکی در روستاها

·         ارائه خدمات  SMS ، اینترت  ، POS و ارتباطات بین الملل