پرش به محتوای اصلی

اطلاعات مربوط به USO

طرح خدمات اجباری روستایی(USO)

تاریخچه پروژه :

به منظور تحقق موارد مندرج در بند ط ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر توسعه و ترویج ارتباطات و فناوری اطلاعات در نقاط مختلف کشور ، الزامات دولت در خصوص تسهیل و تسریع دسترسی به خدمات مخابراتی ، پستی و فناوری اطلاعات برای هر یک از آحاد کشور در نقاط روستایی و دورافتاده و محروم می باشد، پروژه USO  در برنامه و بودجه 10 سال پیش دولت لحاظ شده بود تا اینکه در دولت قبلی و برای اولین بار در سال 1389 اجرای پروژه تامین تلفن خانگی در 550 روستای بالای 20 خانوار جمعیت  آغاز گردید.

 

خدمات قابل ارائه در طرح USO

خدمات کلی این طرح را در کل می توان به صورت زیر خلاصه و معرفی نمود :

·         خدمات رسانی تلفن ثابت با تکنولوژی  GSM-WLL  به روستاهای محروم در سطح کشور

·         امکان رومینگ با سایر اپراتورها (‌هاست شدن شبکه های دیگر )

·         امکان ارائه سرویس های  postpaid-prepaid

·         ارائه بهتر خدمات الکترونیک دولت در روستاها

·       امکان ارائه سرویس بانکداری الکترونیکی در روستاها

·         ارائه خدمات  SMS ، اینترت  ، POS و ارتباطات بین الملل

وضعیت طرح USO در استان خراسان جنوبی:

طرح سال 1389 :

در طرح اجرایی سال 1389، مجموعا 38 روستای بالای 20 خانوار استان تحت پوشش تلفن خانگی قرار گرفته اند. که در مجموع تعداد 1287 خانوار و 4972 نفر جمعیت  از این خدمت بهره مند شده اند.

 

طرح سال 1390 :

در طرح سال 1390 تعداد 29 روستای بالای 20 خانوار جهت برقراری ارتباط تلفن خانگی در سطح استان مشخص شده اند که متاسفانه به علت وجود تحریم و مشکلات واردات تجهیزات مخابراتی مورد استفاده کار در این روستاها نیمه تمام رها شده است که با برنامه ریزی انجام گرفته قرار است تا مهرماه امسال به پایان برسد همچنین 2 روستای زیر 20 خانوار در طرح سال 90 با یک تلفن عمومی دارای ارتباط شده اند.

 

طرح سال 1391 :

در طرح سال 1391 تعداد 15 روستای بالای 20 خانوار با مجموع  خانوار680 و جمعیت 2374 نفر از نعمت تلفن خانگی بهره مند شده اند. همچنین طی طرح همان سال، یک خط ارتباط تلفن عمومی برای 22 روستای زیر 20 خانوار استان  با مجموع خانوار 191 و جمعیت 725 نفری برقرار شد.

با اجرای طرح USO طی سال های 89 تا 91در استان، تمامی روستاهای زیر 20 خانوار از حداقل یک ارتباط تلفن عمومی و روستاهای بالای 20 خانوار از نعمت تلفن خانگی بهره مند شده اند.

 طرح سال 1392:

طی انجام طرح سال 92 که از بهمن ماه سال گذشته همزمان با دهه مبارک فجر آغاز شده است، با اتصال حدود 70 مرکز تلفن روستایی به شبکه اینترنت پرسرعت ADSL، تعداد 88 روستا با مجموع خانوار 13248 و جمعیت 44762 نفر از نعمت اینترنت پرسرعت بهره مند شده اند.

 

طرح سال 1393:

در این طرح قرار است، پوشش همراه برای  روستاهای بالای 100 خانواری که تلفن خانگی داشته ولی مشکل پوشش همراه دارند، برقرار گردد. که سهم استان ما از این طرح 15 روستا می باشد که فعلا در مرحله انعقاد قرارداد می باشد.  

 

 

جدول خلاصه وضعیت طرح USO  در استان خراسان جنوبی

ردیف

سال انجام طرح

نوع طرح

تعداد روستاها

مجموع خانوار تحت پوشش

مجموع جمعیت تحت پوشش

وضعیت کنونی طرح

1

1389

پوشش تلفن خانگی برای روستاهای بالای 20 خانوار

32

1287

4972

انجام شده است.

2

1390

پوشش تلفن خانگی برای روستاهای بالای 20 خانوار

29

671

2502

انجام شده است.

یک ارتباط تلفن عمومی برای روستاهای زیر20 خانوار

2

24

110

انجام شده است.

3

1391

پوشش تلفن خانگی برای روستاهای بالای 20 خانوار

15

680

2374

انجام شده است.

یک ارتباط تلفن عمومی برای روستاهای زیر20 خانوار

22

191

725

انجام شده است.

4

1392

ارتباط اینترنت پرسرعت ADSL

88

13248

44762

انجام شده است.

5

1393

پوشش همراه برای روستاهای بالای100 خانوار

15

2652

8801

در مرحله انعقاد قرارداد