Loading
آزمون دوره های مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در خراسان جنوبی برگزار شد
دوره های آشنایی با تجارت الکترونیک و امنیت شبکه برای کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در خراسان جنوبی برگزار شد.
اجرای پروژه های ارتباطی شهرستان نهبندان با اعتباری بالغ بر 41 میلیارد تومان
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی در نشست شورای مدیران واحدهای تابعه وزارت در فرمانداری نهبندان گفت: جهت توسعه شبکه ملی اطلاعات در سطح شهرستان نهبندان چندین پروژه ارتباطی در حوزه های توسعه فیبر نوری، برقراری پوشش همراه و ارائه اینترنت پرسرعت روستایی اجرا می شود.
توسعه فیبر نوری روستایی در شهرستان خوسف با اعتباری بالغ بر 2.2 میلیارد تومان انجام می شود
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی در بازدید از پروژه فیبر نوری روستایی شهرستان خوسف، گفت: توسعه فیبر نوری روستایی با جهت تقویت زیرساخت های ارتباطی به میزان 28.5 کیلومتر در سطح شهرستان خوسف اجرا می شود.
اولین دوره طرح مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در خراسان جنوبی برگزار شد
اولین دوره طرح مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح خراسان جنوبی در دانشکده علمی کاربردی نیروی انتظامی بیرجند برگزار شد.
زیرساخت های ارتباطی جهت پیاده سازی دولت الکترونیکی در خراسان جنوبی فراهم شده است
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی در دیدار با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی این استان گفت: الکترونیکی سازی خدمات دستگاه های اجرایی افزایش رضایتمندی مردم را در بردارد.