پرش به محتوای اصلی

تسهیلات فنی و اعتباری طرح بوم واره

طرح بوم واره با اعطای بسته تسهیلات خدماتی به شرکت های نوپای حوزهICT اقدام به حمایت از کسب و کارهای این حوزه می نماید.بسته خدمات پایه ‌ایکسب‌ و کارها در حال حاضر به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال برای هر شرکت در نظر گرفته شده است. این بسته به صورت مشارکت عمومی- خصوصی است که در آن خدمات توسط شرکت‌ های بخش خصوصی، و برای بخش نوپا و نوآور ارائه می‌شود؛ به نحوی که در حدود نیمی از هزینه ‌ها توسط شرکت‌ های ارائه ‌دهنده خدمات و نیمی نیز توسط دولت جبران خدمت می‌شود. خدمات ارائه شده در طرح بوم واره به شرح جدول ذیل بوده و متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاع از آخرین جزئیات حمایت های این طرح به صفحه خدمات طرح بوم واره مراجعه نمایند.

بوم واره