پرش به محتوای اصلی

تسهیلات وجوه اداره شده وزارت ارتباطات

 تسهیلات وجوه اداره شده وزارت ارتباطات طرحی جامع در حوزه نوآفرینی کشور است تا امکان رشد و شکوفایی در این حوزه را از طریق تسهیل دسترسی به اطلاعات و امکانات موردنیاز ذینفعان اصلی این حوزه و یکپارچه‌سازی آن‌ها، فراهم آوردسامانه توان آفرین در راستای تسهیل‌  فعالیت کسب و کارهای نوپا اقدام به ارائه تسهیلات مالی، رفع موانع کسب و کارها، حمایت از برگزاری رویدادها، استفاده از داده‌های دولتی می نماید. ضروری است فعالین حوزهICT  و کلیه متقاضیان خدمات، به ‌منظور بهره‌مندی از تسهیلات و خدمات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسبت به ثبت نام در سامانه توان آفرین اقدام نمایند.

 در راستای ارائه حمایت های تسهیلاتی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق سامانه توان آفرین، تسهیلاتی را به شرح جدول ذیل به متقاضیان پرداخت می نماید. لذا متقاضیان می توانند به ‌منظور مشاهده اطلاعات هر طرح شامل تعریف کلی حمایت، شرایط و تعهدات، شرایط عمومی تسهیلات، اطلاعات و مدارک موردنیاز و گردش کار دریافت تسهیلات، به سایت  توان آفرین مراجعه وپس از مطالعه جزئیات هر طرح، درخواست تسهیلات صرفا از طریق سامانه مذکور ارسال نمایند.

 

توان آفرین